My Health Partner Logo
Хипертония

Лечението на хипертонията предпазва мозъка

По данни на Световната Здравна Организация над 35 милиона души по света страдат от болестта на Алцхаймер (т.е. около две трети от всички хора с деменция), като броят за заболелите може да надхвърли 50 милиона към 2030, като се има предвид застаряването на населението в глобален мащаб при очаквана продължителност на живота над 70 години.

Но също е важно, че макар че разпространението (общият брой случаи) на тази ужасна болест нараства поради застаряване на населението, честотата (делът на случаите във всяка възрастова група) отчетливо е намалял в страните с високи доходи на глава от населението. Тази тенденция е учудваща, но е потвърдена от няколко стриктно проведени проучвания. Има няколко причини за това: по-добър контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори и особено на хипертонията. Знаем, че нивата на артериалното налягане между 40- и 60-годишна възраст влияят на функционирането на мозъка след 80-годишна възраст. Днешните пациенти в старческа възраст с деменция са били на 40 и 50 години през 60-те години на миналия век, време, когато са липсвали лекарствени средства за лечение на хипертония. 

Хипертонията засяга артериите в мозъка, което може да има две основни последици:

  • Риск от мозъчно-съдови инциденти (инсулт)
  • Риск от загуба на памет и болест на Алцхаймер 
  • Рискът от инсулт е добре познат, но ефектите върху паметта са по-малко известни. В неотдавна проведени проучвания е демонстриран ефектът на съдовите нарушения върху паметта, водещ до развитие на „съдова деменция“ или болест на Алцхаймер. Повишаването на риска от проблеми с паметта и болест на Алцхаймер се свързва с комбинация от различни фактори. 

TРискът от инсулт е добре познат, но ефектите върху паметта са по-малко известни.В неотдавна проведени проучвания е демонстриран ефектът на съдовите нарушения върху паметта, водещ до развитие на „съдова деменция“ или болест на Алцихамер. Повишаването на риска от проблеми с паметта и болест на Алцихамер се свързва с комбинация от различни фактори. 

Наличието на съдови рискови фактори (хипертония, диабет, повишени нива на холестерол) прогресивно уврежда стените на артериите в мозъка. Тези съдови промени са причина за недостатъчна доставка на кръв до мозъка и могат да доведат до увреждане на много малки площи (с ширина само няколко милитетра) от мозъка (лакуни), увеличаването на които потенциално може да доведе до симптоми на деменция.  

Като цяло, почти половината от случаите на Алцхамер по света (17 милиона) потенциално се дължат на рискови фактори, които могат да бъдат модифицирани.  


Сега знаем, че могат да се предприемат ефективни мерки с използване на различни средства за предотвратяване на деменции, за които все още няма ефективно лечение, и причините за които не са напълно изяснени. Съвременните проучвания показват, че антихипертензивното лечение за понижаване на артериалното налягане може да намали риска от развитие на деменция с 50%, затова хипертонията трябва да бъде лекувана и стойностите на офисното налягане да бъдат поддържани в нормални граници (140/90 mm Hg, измерено в кабинета на лекаря)