My Health Partner Logo
Релаксация

Музика, релаксация и понижаване на кръвното налягане

Когато си мислим за музика, често си представяме партита, концерти или фестивали. Едно от последните изследвания показва, че музиката може да бъде неразделна част от процеса на релаксация за контролиране на кръвното налягане.  Представяте ли си, че може да използвате музика, за да лекувате Вашата хипертония? 


Изследването е включвало 28 пациенти, лекувани за хипертония. Пациентите от групата с активно лечение (28 пациенти) са слушали музика – класическа, индийска или келтска – по 30 минути дневно в продължение на 4 седмици, като през това време са изпълнявали дихателни упражнения. Контролната група (20 пациенти) са били без промени в ежедневния начин на живот. Изследователите са установили сигнификантно понижение на систолното артериално налягане в групата с активно лечение. 


Изследователите обясняват този резултат с вероятна връзка на ефекта от музиката върху тревожността. Хората се чувстват много по-отпуснати, когато слушат музика, което намалява тревожността и води до понижаване на кръвното налягане. Разбира се, само музиката не е достатъчна за лечение на високо кръвно налягане. Трябва да приемате предписаните Ви лекарства и да водите здравословен начин на живот, включващ физическа активност, подходящи диети и цялостна релаксация!